Intervisie

Samen met collega’s bespreken hoe je nog beter kunt worden in je vak. Of samen onderzoeken hoe je een bepaald probleem in je werk aanpakt. Dat zijn voorbeelden van intervisie. Bij intervisie doe je een beroep op de deskundigheid van je collega’s en help je elkaar heel concreet verder.

Eelcompany begeleidt intervisie waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende waarderende intervisiemethoden. Een voorbeeld is de intervisiecirkel, ontwikkeld door Ten Have en Partners. Kijk voor meer uitleg over deze vorm van intervisie op de website van Ten Have en Partners.